Laboratorium CosLab

Laboratorium CosLab od lat specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu receptur, technologii produkcji środków chemicznych oraz przetwarzaniu substancji pochodzenia naturalnego. 

W swoim dorobku farmaceutycznym CosLab może pochwalić się opracowaniem leku na łuszczycę i bielactwo, leku zapobiegającemu objawom kompulsywnego objadania się, a także szybkiego znieczulenia miejscowego w postaci żelu do zabiegów chirurgicznych.

Nasze laboratorium opracowało także wiele receptur wyrobów medycznych, suplementów diety, kosmetyków, a także wyrobów dezynfekcyjnych i biobójczych. Wiele z nich zostało opatentowanych przez nabywców.

W lutym 2020 CosLab utworzył odrębną jednostkę badawczo wdrożeniową na potrzeby opracowania środków do walki z wirusami, przede wszystkim mając na celu walkę z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Celem zespołu laboratorium nie było wprawdzie opracowanie stricte leku, ale szeregu środków zapobiegawczych i ochronnych ze szczególnym naciskiem na spray aerosolowy o nazwie Septex Protective Mist®. W opracowanej recepturze zastosowano po raz pierwszy wyciąg z rozmarynu lekarskiego oraz syntetyczny kwas rozmarynowy w niewielkim stężeniu, nie pomijając przy tym etanolu, chlorku i polimeru.

Pozytywnie zaskakujące efekty badań spowodowały rozpoczęcie pracy nad badaniem działania samego w sobie kwasu rozmarynowego jako potencjalnego leku na koronawirusa.

Kilkumiesięczne prace zaowocowały złożeniem patentu i rozpoczęciem współpracy badawczej z CMUJ poprzez farmakologa klinicznego pana dr hab.Jarosława Woronia.

CosLab posiada długoletnią, ponadprzeciętną wiedzę i doświadczenie w zakresie substancji pochodzenia roślinnego. Substancje te spotykają się z krytyką dotyczącą ich standaryzacji. W koncepcji RoNaVir® od samego początku zastosowano kwas rozmarynowy pozyskany biotechnologicznie, co oznacza, że jest on w pełni standaryzowany.

Nasz zespół rozpoczął wstępne badania, które przynoszą na tyle zaskakująco dobry efekt, że postanowiliśmy, podążając oczywiście naszą ścieżką badawczą, podzielić się odkryciem ze wszystkimi zainteresowanymi. Wierzymy, że nasza praca, wiedza i zaangażowanie przyczynią się do skrócenia cierpień ludzi oraz zakończą czas bezsilności i niepewności.

Prof.dr hab.inż.Elżbieta Pisulewska

Prof.dr hab.inż.Elżbieta Pisulewska

Uniwersytet Rolniczy

Dr hab. Jarosław Woroń

Dr hab. Jarosław Woroń

Zakład Farmakologii CM UJ

Dr med. Barbara Wnuk

Dr med. Barbara Wnuk

Synthanalytica

mgr Anna Molenda Skowronek

mgr Anna Molenda Skowronek

Laboratorium CosLab

mgr inż. Ewelina Szczepanik

mgr inż. Ewelina Szczepanik

Skin Lab Intl

mgr inż. Michał Skowronek

mgr inż. Michał Skowronek

Laboratorium CosLab

Lek na Koronawirusa

Kompozycja zawierająca kwas rozmarynowy oraz zastosowanie kwasu rozmarynowego

RoNaVir® jest prototypem leku przeciwwirusowego zwiększającego odporność organizmu na zakażenie wywołane wirusem SARS-CoV-2. Jego formuła jest oparta na bazie kwasu rozmarynowego posiadającego efekt terapeutyczny w przypadku lekooporności i mutacji wirusa. Dodatkowo posiada on także szerokie zdolności adaptacyjne i jest uznawany jako substancja bezpieczna oraz niepowodująca toksycznego działania w maksymalnych przyjętych w terapii dziennych dawkach.

Dzięki temu, że działanie  RoNaVir® polega na wzmacnianiu i zwiększenia aktywności receptorów białkowych ACE-2 osadzonych w błonie komórkowej człowieka, skutecznie hamuje on syntezę białek wirusa oraz replikację RNA, a także adsorpcję wirusów na powierzchni komórek gospodarza. Białko ACE-2 chroni naczynia krwionośne, serce, mózg, płuca, nerki i szpik kostny przed wieloma typami uszkodzeń, hamuje stany zapalne, zapobiega zakrzepicy i umożliwia gojenie bez blizn. Ze względu na to, że ACE-2 jest głównym elementem przedostawania się wirusa do komórek, niezmiernie ważne jest pobudzenie czynności tego białka w celu zapobiegania lub zmniejszenia nasilenia choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

 RoNaVir® zawiera substancję czynną – kwas rozmarynowy , który zwalcza i łagodzi objawy chorobowe COVID-19 lub zapobiega zakażeniu SARS-CoV-2. RoNaVir® ma formę kapsułki żelatynowej, przyjmowanej doustnie, która zawiera 100 mg kwasu rozmarynowego (jako składnika głównego) o czystości 96%. Największa skuteczność jest uzyskiwana, gdy czystość tej substancji jest równa 96% lub większa. Kwas rozmarynowy umieszczony w kapsułce w temperaturze pokojowej jest ciałem stałym w postaci białawego, bladożółtego do beżowego lub jasnobrązowego proszku.

 Dobowa dawka farmaceutyku mieści się w granicach 100 mg do 1500 mg (zazwyczaj stosowana dawka to 200 mg lub 300 mg na dobę). Czas trwania leczenia u poszczególnych pacjentów może być różny, jednak zazwyczaj wynosi on 4-5 dni. Leczenie należy kontynuować tak długo jak zaleci lekarz.

Wskazaniem do stosowania RoNaVir® jest występowanie typowych objawów powodowanych przez zakażenie SARS-CoV-2. Do najczęstszych objawów zalicza się występowanie gorączki, suchego kaszlu, płytkiego oddechu i zmęczenie. Rzadziej występują objawy tj.: ból głowy, odkrztuszanie plwociny, krwioplucie, dreszcze, biegunka, bóle w klatce piersiowej, ból gardła, biegunka, nudności i wymioty. Większość przypadków choroby ma łagodny charakter, jednak u części zakażonych może prowadzić do zapalenia płuc, bądź niewydolności wielonarządowej.

Działanie prototypu leku z zawartością 96% kwasu rozmarynowego jest, na obecnym etapie, potwierdzone badaniami przed klinicznymi in vivo wśród grupy badaczy , osób wykazujących typowe objawy zakażenia koronawirusowego. Na ich podstawie wykazano 99% skuteczność RoNaVir®  w łagodzeniu objawów w przebiegu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Stan zdrowia badanej grupy osób uległ znacznej poprawie poprzez unormowanie temperatury ciała do 36,6 oC, ustąpienie bólu głowy, zmęczenia, duszności i kaszlu a także poczucia przygnębienia, strachu i rozbicia (dezorientacji).

Obecnie nie istnieje żadna specyficzna metoda leczenia choroby wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Stosuje się leczenie objawowe, podtrzymujące oraz eksperymentalne. Leczenie objawowe ma na celu opanowanie objawów i wsparcie funkcjonowania organizmu. Co prawda w Europie, Azji (np. Rosja, Chiny) i w Ameryce Północnej (w USA) zostały opracowane  szczepionki zapobiegające zakażeniu  COVID-19, jednak  muszą zostać  zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków. Rozpoczęcie szczepień przeciw Covid-19 nie zmienia także w żaden sposób  konieczności dalszego  poszukiwania skutecznego leku.

Znane ze stanu techniki są różnorodne substancje używane do łagodzenia objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2, jednak nie był dotąd stosowany w tym celu kwas rozmarynowy. Twórcy niniejszego wynalazku stwierdzili, że kwas rozmarynowy w skutecznej dawce leczy, łagodzi objawy występujące w przebiegu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zapobiega też temu zakażeniu. Z farmakologicznego punktu widzenia, potencjalne możliwości zastosowania kwasu rozmarynowego są znacznie większe poprzez to, że jest on dobrze absorbowany w przypadku podania w formie iniekcji, drogą pokarmową oraz przez skórę. Wnika on do głębszych warstw skórnych i naczyń krwionośnych, skąd jest przenoszony do różnych tkanek (w tym mięśniowej i kostnej).

Kwas Rozmarynowy jest substancją pochodzenia naturalnego, otrzymywaną także obecnie w drodze syntezy biotechnologicznej, która daje możliwość otrzymania wysokiego niemal 98% stężenia. Jest to potencjalnie łatwa w otrzymaniu substancja i tym może być powszechnie dostępna. Nie wymaga specjalistycznych warunków przechowywania i transportu.

ZASTRZEŻENIE

RoNaVir® jest jedynie prototypem leku we wstępnej fazie badań, nie jest dostępny w jakiejkolwiek sprzedaży lub dystrybucji. Dane zostały udostępnione przez laboratorium CosLab w celu wymiany naukowej . Z uwagi jednak na fakt ,że kwas rozmarynowy jest występującą w obrocie handlowym substancją chemiczną, publikacja tego typu danych badawczych nie stanowi zagrożenie ani nie jest formą reklamy.

CosLab Sp.z o.o
Ul. Zacisze 6 , 31-156 Kraków
Centrum Badawczo Rozwojowe Oddział w Czernichowie
Ul. Parkowa 27, 32-070 Czernichów
KRS 0000501252 NIP 6762474797
kontakt@coslab.pl Tel. +48 79 77 00 990
biuro@coslab.pl Tel. +48 504 219 865

UA-166950492-1